Parejas del idioma chino

Stephen Shi

Stephen Shi
Edad: 26
Lengua materna:
chino (China)

Luo Lola

Luo Lola
Edad: 25
Lengua materna:
chino (China)

Cici Cao

Cici Cao
Dalian, China
Edad: 33
Lengua materna:
chino (China)

Likai Ren

Likai Ren
Tampere, Finlandia
Edad: 23
Lengua materna:
chino (China)

Pierre King

Pierre King
Edad: 34
Lengua materna:
chino (China)

Sophies HE

Sophies HE
Edad: 30
Lengua materna:
chino (China)

Shixue Li

Shixue Li
Edad: 50
Lengua materna:
chino (China)

Shin Tang

Shin Tang
Södertälje, Suecia
Edad: 34
Lengua materna:
chino (China)

Jennifer Hsieh

Jennifer Hsieh
Taipéi, Taiwán
Edad: 20
Lengua materna:
chino (Taiwán)

Julie LI

Julie LI
Edad: 24
Lengua materna:
chino

Hubery Bob

Hubery Bob
Pekín, China
Edad: 28
Lengua materna:
chino (China)

Sherry Shan

Sherry Shan
Edad: 21
Lengua materna:
chino (China)

Tzuen Lin

Tzuen Lin
Yilan, Taiwán
Edad: 20
Lengua materna:
chino (Taiwán)

Jennifer Yang

Jennifer Yang
Cantón, China
Edad: 24
Lengua materna:
chino (China)

Sunny Lv

Sunny Lv
Edad: 37
Lengua materna:
chino (China)

kirin chang

kirin chang
Edad: 26
Lengua materna:
chino (China)

Encuentra una pareja de idiomas

Idiomas que hablas

Idiomas que deseas aprender

Sexo

Edad
De a